خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سبک زندگی سلامت محور با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

وضعیت تاهل، یکی از عوامل جمعیت شناختی است که در مطالعات مختلف، تاثیرات متفاوتی بر رفتارهای سلامتی داشته است. طاهرپذیر و همکارانش (1391) در مطالعه ی خود به این نتیجه رسیدند که افراد متاهل موانع بیشتری بر سر راه به کارگیری رفتارهای ارتقاءسلامت داشتند. گاه عدم پذیرش و همراهی همسر و حتی فرزندان در تغییرات صحیح شیوه ی زندگی می تواند مانعی بر سر راه انجام رفتارهای ارتقاء سلامت باشد. نجیمی و عظیمی (1391) به این نتیجه رسیدند که وضعیت تاهل تاثیری بر سبک زندگی سالم سالمندان ندارد. آنان معتقدند حضور عواملی همچون سطح تحصیلات و خصوصیات اقتصادی و اجتماعی سبب می شود وضعیت تاهل سالمندان فاقد نقش تعیین کننده در سبک زندگی سالم آنان باشد. یافته های دانش (1389) 
 

 

 

فهرست مطالب

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

منابع